wang.pl


WANG jest jednym z największych nazwisk na Ziemi, to znaczy, ludzi z nazwiskiem Wang jest dziesiątki (może ponad sto) milionów na naszej planecie. Każda osoba o tym nazwisku, Pani albo Pan Wang, mieszkająca albo robiąca interesy w Polsce, może zechcieć posiadać tę domenę. Firm zawierających w swojej nazwie Wang też jest cała masa. Ekonomiczna i kulturalna ekspansja Chin jest ogromna a Polska stanowi ważny dla Chinczyków kraj w Europie.
Cena 8000 € .


WANG is one of the biggest names on Earth, this means, there are tens (possibly over a hundred) of millions of persons bearing this name on our planet. Every person with this name, Mrs or Mr Wang, living or doing business in Poland, may want to posses this domain. Also, the word Wang is contained in the name of many companies. The economic and cultural expansion of China is very big and Poland is an important country in Europe for Chinese people.
Price 8000 € .