Biologiczna transmutacja

Dowody naukowe wspierające Breatharianizm

Scientific Evidence Supporting Breatharianism) Planting evidence - by Richard Milton

Przez 8 lat od 1875 do 1983 roku, niemiecki biolog o nazwisku von Herzeele, przeprowadził szereg kilkuset eksperymentów w swoim Berlińskim laboratorium, które tak oburzyły ówczesne środowisko naukowe, że wszystkie jego książki zostały usunięte z bibliotek a jego pisma zakazane. Temat, który tak oburzył jego kolegów jest również dzisiaj tematem tabu, który może być poruszane w bardziej przyjaznych naukowych kolach. Jest to pozornie niewinne pytanie: skąd pochodzą minerały zawarte w roślinach?

Von Herzeele hodował rośliny bez gleby, stosując rozwiązania, w jakich mógł mierzyć i kontrolować zawartość w nich minerałów. Tak jak naukowcy przed nim w Anglii, Francji i Niemczech, odkrył, że  w popiołach tych roślin znajdowały się pierwiastki, które nie mogły się tam dostać ze środowiska wzrostu. Doszedł więc do wniosku że rośliny są zdolne to transmutowania tych pierwiastków.

Sprawa popadła w zapomnienie aż do roku 1940 kiedy pewien naukowiec o otwartym umyśle na nowo odkrył badania von Herzeele'a i starał się wykonać je ponownie. M. Baranger z Ecole Polytechnic, Paris, zdecydował się na powtórzenie eksperymentów von Herzeele's, ale ze ściślejszą kontrolą i zachowując zwiększone środki ostrożności co do możliwości dokonania błędu. Także wykonał większą liczbę eksperymentów. Jego badania trwały 4 lata i zawierały tysiące analiz. Baranger mierzył zawartość fosforu, potasu i wapna w nasionach wyki przed i po kiełkowaniu w podwójnie destylowanej wodzie. W niektórych przypadkach dodawał chlorek wapnia.

Baranger odkrył że w przypadku nasion, gdzie kiełkowanie zachodziło przy dodatku chlorku wapnia, doświadczano 10% wzrostu zawartości potasu i znaczące obniżenie zawartości fosforu. Wywnioskował: “Te wyniki, otrzymane biorąc pod uwagę wszelkie możliwe środki ostrożności potwierdzają ogólne wnioski zaproponowane przez V. Herzeele’a i prowadzą nas w kierunku  myślenia że w pewnych warunkach rośliny są zdolne do tworzenia pierwiastków, które nie istniały wcześniej w jej zewnętrznym środowisku.

Późniejsze eksperymenty w niektórych przewodzących w świecie instytucjach potwierdziły te odkrycia. W 1946 r. dyrektor Dinard Maritime Laboratory, Henri Spindler, badał wodorosty i odkrył że algi Laminaria  produkowały jod z wody która nie zawierała tego pierwiastka. W 1959, Dr Julien z University of Besancon odkrył, że umieszczając rybę lin w wodzie zawierającej 14% chlorku sodu, ich produkcja chlorku potasu zwiększa się o 36% w ciągu 4 godzin. I w 1965, H. Komaki, profesor mikrobiologii stosowanej na Mukogawa University, Japan, doniósł, o tworzeniu fosforu w szerokim zakresie mikroorganizmów rosnącym przy średnim niedoborze w fosfor.

Komaki zasugerował, że nuklearne reakcje zachodziły w komórkach tych mikroorganizmów. Najbardziej znany współczesny badacz biologicznej transmutacji jest Louis Kervran z University of Paris. Kervran był nominowany do nagrody nobla za swoje prace na tym polu. Wyjaśniał wiele nuklearnych reakcji z tym związanych i szukał ich wyjaśnienia. „Zasadniczy fenomen nie jest natury chemicznej”- twierdzi Jądro atomu w lekkich pierwiastkach jest całkiem różne od tego co fizycy nuklearni uważają za przeciętny typ, przy którym ten ostatni ma wartość tylko dla cięższych elementów… Natura porusza cząsteczkami z jednego jądra do innego – cząsteczki np. wodoru i jądro tlenu a także w niektórych przypadkach jądra węgla i litu

„Biologiczna transmutacja” – mówi  Kervran, “jest fenomenem zupełnie innym od rozszczepienia jądra atomu czy syntezy jądrowej w fizyce.

Zainspirowani przez wyniki badań Kervran'a, inne laboratoria przeprowadziły eksperymenty osiągając podobne wyniki. W 1971 w “The labs of the French Society of Agriculture”  próbowano z kiełkującymi nasionami żyta. Odkryto, że początkowa zawartość 13.3 miligramów magnezu spadła do niskiego poziomu 3.2 miligramów (spadek o335%) kiedy przy początkowej wartości 7.3 mg potasu nastąpił wzrost do 16.6 mg (wzrost o 133%).

Uczciwie będzie dodać że naukowcy w innych instytucjach próbowali ponownie otrzymać takie wyniki i nie znaleźli żadnych dowodów na transmutacje (na przykład profesor Jungermann z University of California in 1977 i Carolyn Damon of the US Customs in 1978).

W 1978 Solomon Goldfein z US Army's Material Laboratory w Fort Belvoir zasugerował możliwy mechanizm biologicznych transmutacji. Zasugerował że taka transmutacja najprawdopodobniej zawierała by organiczną molekułę z centralnym atomem metalu: Magnesium Adenosine Triphosphate (or Mg-ATP).

Goldfein twierdzi że stos tych molekuł mógłby tworzyć formę śrubowatego łańcucha.  Mg-ATP mógłby także produkować oscylujące prądy elektryczne, który działały by jako microminiaturowe cyklotrony przyśpieszając jony wodoru bliskiej prędkości światła i dając im właściwy potencjał do przemiany pierwiastka w pierwiastek wyżej w tabeli pierwiastków.

Najbardziej nadzwyczajna oczywiście jest myśl, że jeśli synteza jądrowa zachodzi w roślinach, mikrobach i rybach, wtedy z pewnością także zachodzi w naszych ciałach.


Oryginalnie opublikowane w kolumnie "Alternative Science" w Mensa Magazine