rosperos.com


Ta domena znana jest głównie w Polsce od roku 2000 i wiązana z firmą o tej nazwie. Rosperos jest firmą, która specjalizuje się w modernizacjach komputerów przy użyciu konwertorów (przejściówek) CPU. Tego typu modernizacje to rynek niszowy o ogromnym potencjale, ponieważ zawsze są klienci, którzy chcą niskim kosztem zmodernizować komputery do znacznie szybszych maszyn. Więcej informacji znajdziesz na stronie http://rosperos.com .
Posiadając domeną rosperos.com przyciągasz uwagę tysięcy klientów indywidualnych i firm zainteresowanych komputerami.
Cena 998 € .


This domain has been known mainly in Poland since the year 2000 and associated with the company of the same name. Rosperos is a company which specializes in upgrading computers by using CPU upgrades (converters). This type of upgrades are niche market products with a huge potential, because there always will be customers, who want to upgrade their computers to much faster machines, using little money. More info is on http://rosperos.com.
Using the domain rosperos.com you are bringing the attention of thousands of individual customers and companies interested in computers.
Price 998 € .